ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE !!!

ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE !!!

Zarząd KS SEMP Warszawa zaprasza wszystkich swoich Członków na Walne Zebranie.

Odbędzie się ono 19 czerwca ( poniedziałek ) o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w stołówce szkolnej ( wejście od strony poradni ).

Planowany Porządek obrad:

I termin: godz. 17.30

II termin: godz. 18.00 - Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności zgromadzenia, wybór prowadzącego. -

Przyjęcie porządku obrad. - Wybór komisji: Skrutacyjnej oraz Wnioskowej -

Złożenie sprawozdań za okres od czerwca 2016 do czerwca 2017: Zarządu Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami. -

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2016 oraz absolutorium dla ustępujących władz KS SEMP. - Przyjęcie ordynacji wyborczej. -

Głosowanie w sprawie długości kadencji Zarządu. -

Przedstawienie programów kandydatów na stanowisko Prezesa KS SEMP. -

Głosowanie w sprawie wyboru członków Zarządu. -

Glosowanie nad ilością członków Komisji Rewizyjnej. -

Głosowanie w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej. -

Głosowanie w sprawie powołania członków Sądu Koleżeńskiego. -

Wnioski złożone do Komisji Wnioskowej - omówienie i dyskusja.

Zakończenie obrad. 

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości